วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่หบ้านเรา


พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
จิตอาสาพัฒนาหมู่หบ้านเรา

...กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเรา เป็นกิจกรรมต่อยอดในโครงการผู้ใหญ่บ้านนักเรียน ของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ โดยนักเรียนแต่ละหมู่บ้านช่วยกันคิดกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ในบริบทของหมู่บ้านตนเอง แล้วดำเนินการโดยมีที่ปรึกษาเป็นพ่อครู แม่ครูประจำหมู่บ้าน มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้ใหญ่บ้าน(จริงๆ) เป็นที่ปรึกษาโครงการ...และวันนี้ลูกๆ แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอกิจกรรมที่ทำมาในรูปแบบนิทรรศการ ...ครับ


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพรับการประเมินการพัฒนาการศึกษา มัธยมศึกษา ๑๙ กันายน ๒๕๕๕

ภาพรับการประเมินการพัฒนาการศึกษา มัธยมศึกษา ๑๙ กันายน ๒๕๕๕
โดย ท่านผู้อำนวยการวิชัย ศรีสัตย์รสนา ผอ. ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน
ผู้อำนวยการประวิทย์  กาสา ผอ. ร.ร.สีหราชเดโชชัย  และ
ผู้อำนวยการนันทนิจ  ด่านคอนสกุล   ผอ.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพม.๒๕
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,