วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมบูชาพระคุณแม่ 2555

กรองวจีเรียงถ้อยร้อยความรัก 
บรรจงถักคำหวานผ่านอักษร
แทน"มาลามะลิ"สวย...ด้วยบทกลอน
กราบ "มารดร" ด้วยรักมั่น "กตัญญุตา"

หากค้นหาความรักจากทุกภพ
หลอมบรรจบเป็นรักที่มากค่า
"รักของแม่" แม้ล้านคำพร่ำพรรณนา
มิอาจหาเปรยเปรียบเทียบทดแทน

โดย สัจจาภรณ์ ไวจรรยา poohkan(ผู้แต่ง)...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น