วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่หบ้านเรา


พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
จิตอาสาพัฒนาหมู่หบ้านเรา

...กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเรา เป็นกิจกรรมต่อยอดในโครงการผู้ใหญ่บ้านนักเรียน ของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ โดยนักเรียนแต่ละหมู่บ้านช่วยกันคิดกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ในบริบทของหมู่บ้านตนเอง แล้วดำเนินการโดยมีที่ปรึกษาเป็นพ่อครู แม่ครูประจำหมู่บ้าน มีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และผู้ใหญ่บ้าน(จริงๆ) เป็นที่ปรึกษาโครงการ...และวันนี้ลูกๆ แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอกิจกรรมที่ทำมาในรูปแบบนิทรรศการ ...ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น